Jubileusze Małżeńskie 2019

Jubileusze małżeńskie

10 LECIE JUBILEUSZU MAŁŻENSTWA  ZAWARTYCH W PARAFII ŚWIĘTEGO FLORIANA W PABIANICACH

Życzę wszystkim trwałości ich związku i modlę się byście zawierzyli się Chrystusowi na dalsze lata małżeństwa : 1. Michałowi i Justynie Płuciennikom 2. Witoldowi i Agnieszce Małkowskim 3. Szymonowi i AleksandrzeZientalom

4. Sebastianowi i Anecie Jagiełom 5. Łukaszowi i Karolinie Zasadom 6. Piotrowi i Oldze Trochom 7. Markowi i Barbarze Kierzkom 8. Pawłowie i Dagmarze Muszyńskim 9. Mariuszowi i Monice Delągom 10 Robertowi i Kamili Tomczykom 12. Łukaszowi i Beacie Sobierajom 13. Krzysztofowi i Annie Grabarzom 14. Andrzejowi i Małgorzacie Krystosikom 15. Tomaszowi i Katarzynie Zychom 16. Rafałowi i Justynie Kołodziejom 17. Marcinowi i Agnieszce Giemzom 18. Rafałowi i Aleksandrze Szymanowskim 19. Dariuszowi i Annie Madziom20. dawidowi i Marcie Pacyniakom 21. Marcinowi i Katarzynie Muszyńskim 22. Maciejowi i MichalinieRakowskim 23. Tomaszowi i Justynie Mikulskim 24 Łukaszowi i Sylwii Toczyńskim.

 

25 LECIE JUBILEUSZU ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA W PARAFII ŚWFLORIANA W APABIANICACH

życzę wam drodzy jubilaci – srebrnych godów – byście popatrzyli na czas wam dany z wdzięcznością za tak wielkie obradowanie was sobą i dziećmi.

1.     Tomaszowi i Agnieszce Kubiakom 2. Zygmuntowi i Teresie Kościanom 3. Marcinowi i Ewie Packim 4. Pawłowie i Iwonie Kurzawom 5. Andrzejowi i Żanecie Salskim 6. Dariuszowi i Katarzynie Sztangesrtom 7. Tomaszowi i Agnieszce Kowalskim 8. Radosławowi i Katarzynie Maziakom 9. Sławomirowi i Agnieszce Sielskim 10. Wojciechowi i Agnieszce Orszakom 11. Stanisławowi i Irenie Lepszym 12. Romanowi i Annie Zawadzkim 13. Tomaszowi i Małgorzacie Olejnikom 14, Przemysławowi i Dorocie Bartnikom 15. Romanowi i Renacie Elsnerom 16. Adamowi i Milenie Śledzińskim 17. Grzegorzowi i Annie Oberlim 18.Krzysztofowi i Agnieszce Takarczykom 19 Jaroslawowi i Bogusławie Uryszkom  20. Zdzsiławowi i EdycieOlszewies 21. Waldemarowi i Małgorzacie Klimczokom 22. Dariuszowi i Małgorzacie Musielskim

 

50 LECIE MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO W PARAFII ŚW. FLORIANA

1. Jan i Elżbieta Szczepańscy 2. Andrzej i Eleonora Kowalscy 3. Bronisław i Anna Jabłońscy 4. Tadeusz i Krystyna Kudra 5. Adam i Danuta Michalak 6. Józef Elżbieta Nowaczyk 7. Jan Leokadia Malinowscy 8. Włodzimierz Grażyna Bąkowscy 9. Roman Krystyna Grzanka 10 Stansilaw Irena Cybułka 11. Janusz GrażynaUsakarscy 12. Zbigniew Wieslawa Kubiak 13. Kazimierz Krystyna Marcinkowscy 14 Feliks Irena Kobylarczyk15. Piotr Miroslawa Gołdyn 16. Zdzisławę Zofia Krawiec 17. Ryszard Halina Cieślak 18  Leszek AlicjaNowakowscy 19 Józef Genowefa Krawczyń 20 Józef Kamila Krakowscy 21. Jan Halina Jedrasik 22. Janusz Lucyna Rąkowscy 23.Czeslaw Elżbieta Lewandowscy 24. Bernard Celina Gorzkiewicz 25. Józef Teresa Zezińscy26. Marek Janina Cywińscy 27. Henryk Anna Baś 28 Aleksander Władysława Gajewscy 29. Ryszard Zofia Grala30 jozef Stefania Chomik 31. Mieczysław Zofia Walesiczak 32. Bogdan Halina Majewscy 33Janusz WladyslawaOwsianka 34. Ryszard Bożena Stępień 35. Henryk Apolonia Roszko 36. Bogumił Sabina Sosinscy 37. Henryk Teresa jędrasik 38. Włodzimierz Miroslwa Karp 39 Bogumił Sabina Sasinscy 40 Jerzy Bożena Szymczak 41. Andrzej Teresa Cybulscy 42. Dionizy Henryka Brożńscy 43. Andrzej Krystyna Wojna 44. Janusz Teresa Czerwieńscy 45. Ryszard Bożena Legumina 46. Leszek Bogda Kacprowscy 47. Mirosław Wanda Ceglarek 48. Andrzej Elżbieta Stec 49. Henryk Lucyna Kosowscy 50 Andrzej Urszula Grala 51. Aleksy Bożena Rybak 52.Wieslaw Irena Biegańscy 53.Stefan Irena Wulkiewicz . 54. Stefan Czesława Moczkowscy 55. Ryszard Teresa Piekarscy 56. Zbigniew Krystyna Chmiel 57. Tadeusz Krystyna Polak