PL

 
 Witamy na stronie parafii Św. Floriana Męczennika

w Pabianicach
 

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY                                                                                   26 maja 2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza niedziela Najświętszej Trójcy jest również świętem naszych kochanych mam. Wyrażamy im naszą wdzięczność przez modlitewną pamięć czy skromne upominki. Nasze mamy polecimy opiece Matki Najświętszej w czasie dzisiejszego majowego nabożeństwa. Dziś zbiórka ofiar do puszek na kolonie letnie dla dzieci organizowane przez Caritas AŁ.
 
2. W czwartek 30 maja, będziemy celebrować uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Dzieci klas czwartych obchodzić będą Rocznicę swojej I Komunii Św. na Mszy o  godz. 9:00. Po tej Mszy wyruszymy w procesji eucharystycznej, która będzie publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest w naszym życiu zawsze obecny. Przejdziemy ulicami: Warszawską, Konstantynowską, Żwirki i Wigury oraz Kapliczną.
Prosimy o przygotowanie ołtarzy, sztandarów, feretronów i chorągwi, udekorowanie naszych domów i trasy procesji. Dziewczynki pierwszokomunijne i rocznicowe, ale też i te trochę młodsze, i starsze zapraszamy do sypania kwiatków. Msze Święte tego dnia w  naszym kościele sprawowane będą o godz. 7:30, 9:00 (z procesją) i 18:00.
Przez całą tak zwaną oktawę Bożego Ciała będą się odbywały Procesje eucharystyczne wokół naszego kościoła o godz. 17:30.
We środę będzie możliwość spowiedzi dla dzieci od godz. 16:30.

3. Do końca maja trwa w naszym kościele wspólna modlitwa maryjna. Zachęcamy do licznego udziału. W piątek 31 maja, przypada święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Natomiast w sobotę 1 czerwca, rozpoczniemy nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

4. W sobotę, w Międzynarodowy Dzień Dziecka będziemy modlić się o czyste i dobre serca dla dzieci, o ich duchowy wzrost i bezpieczeństwo w trudnych czasach.

5. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane dziś na tacę gospodarczą, na cele wspólnoty parafialnej i utrzymanie naszej świątyni. Niech dobry Bóg wynagradza waszą hojność swoim błogosławieństwem. Za tydzień zbiórka ofiar do puszek na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

7. Intencje Mszy świętych na nadchodzący tydzień sprawdźmy na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej naszej parafii.

8. Dziękując mamom za ich trud, miłość i poświęcenie, składamy im najlepsze życzenia, dużo zdrowia i obfitości Bożego błogosławieństwa. Życzliwością otaczamy też wszystkich obchodzących w tym tygodniu imieniny i urodziny. Modlitwą ogarniamy zmarłe mamy oraz ostatnio zmarłych Parafian.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
W poniedziałek, 27 maja – św. Paweł VI, papież, który dokończył rozpoczęty Sobór Watykański II i  podjął realizację jego postanowień.
We wtorek, 28 maja – bł. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, który odegrał znaczącą rolę w  najnowszej historii naszego narodu i Kościoła w Polsce.
W środę, 29 maja – św. Urszula Ledóchowska, założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego.
W sobotę, 1 czerwca – św. Justyn, filozof i męczennik.

 
 


Modlitwa za Ojczyznę przez przyczynę św. Andrzeja Boboli

Boże, któryś zapomnianą do niedawna Polskę wskrzesił cudem wszechmocy Twojej, racz za przyczyną sługi Twojego św. Andrzeja Boboli dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i  odwrócić grożące jej niebezpieczeństwa. Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej czci i chwały. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, karnością i męstwem jej obrońców, zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków jej obywateli. Daj jej kapłanów pełnych ducha Bożego i żarliwych o dusz zbawienie. Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką stanową zazdrość i zawiść, wszelką osobistą czy zbiorową pychę, samolubstwo i chciwość tuczącą się kosztem dobra publicznego. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież, zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od zepsucia. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia. Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech krzepi nasze serca! Amen.
 
 
Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
 w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia
 

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.
„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św.  Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w  oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]
Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z  dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w  początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a  narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i  niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z  obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).
W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.
Podpisali Członkowie Rady Stałej
Konferencji Episkopatu Polski
Jasna Góra, 2 maja 2024

Za zgodność:

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

 


 


................................................................................

 Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej świątyni.

...............................................................................................................
 

.

.