PL

 
 Witamy na stronie parafii Św. Floriana Męczennika

w Pabianicach
 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                                 3 marca 2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W dzisiejszej liturgii słowa zostały nam przypomniane Boże przykazania – dziesięć słów Boga, na których warto i trzeba budować gmach swojego życia. W Wielkim Poście próbujemy uczynić je rzeczywiście tym fundamentem, zatem niech wszystkie podejmowane działania i wysiłki temu służą. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Dziś po południu o godz. 17:15 Gorzkie Żale z nauką pasyjną, w piątek Droga Krzyżowa o  17:30 a dla dzieci w niedziele po Mszy o 11:00. Adoracja Najśw. Sakramentu z racji pierwszej niedzieli dziś po Mszy o godz. 9:00.

2. Zachęcamy wszystkich Parafian do udziału w rekolekcjach wielkopostnych, które odbędą się w dniach: 17-19 marca br. Cały ich program znajdziemy na specjalnym plakacie w  gablotce parafialnej oraz na stronie internetowej.

3. Najlepszym owocem czasu nawrócenia i przemiany będzie oczyszczenie serca w  sakramencie pokuty i pojednania. Nie odkładajmy tego na ostatnią chwilę! Kapłani każdego dnia służą posługą w konfesjonale.

4. W piątek, 8 marca, przypada Międzynarodowy Dzień Kobiet. Pamiętajmy w tym dniu, ale nie tylko wtedy, o naszych niewiastach: babciach, mamach, żonach, córkach i wnuczkach. Wyraźmy im naszą życzliwość jakimś dobrym słowem i drobnym gestem i nie ustawajmy w  modlitwach za nich.

5. Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie ofiary składane na cele wspólnoty parafialnej i utrzymanie naszej świątyni. Niech dobry Bóg wynagradza waszą hojność swoim błogosławieństwem.

6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

7. Intencje Mszy świętych na nadchodzący tydzień sprawdźmy na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej parafii. Przypominamy o przeniesieniu Mszy w tygodniu z godz. 6:30 na 18:30.

8. Otaczamy solenizantów i jubilatów modlitwą, przekazując im najserdeczniejsze życzenia. Pamiętamy w modlitwie również o zmarłych, wypraszając im niebo.


W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
W poniedziałek, 4 marca – św. Kazimierz królewicz, gorliwy czciciel Eucharystii i Matki Bożej, który bronił najuboższych i najbardziej potrzebujących, stając się ich orędownikiem wobec swojego ojca, polskiego króla, Kazimierza Jagiellończyka.NAWIEDZENIE RELIKWII BŁOGOSŁAWIONEJ RODZINY ULMÓW

12-13 MARCA 2024
PARAFIA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
PABIANICE, UL POPŁAWSKA 22

PROGRAM:
WTOREK 12 MARCA
18:00       WPROWADZENIE RELIKWII I UROCZYSTA EUCHARYSTIA POD
             PRZEWODNICTWEM KS. BISKUPA MARKA MARCZAKA

20:00      RÓŻANIEC (prowadzi parafia MB Częstochowskiej w Ksawerowie
21:00      APEL JASNOGÓRSKI
22:00      DROGA KRZYŻOWA (prowadzi parafia Trójcy Przenajświętszej w Pabianicach)
23:00      CZUWANIE (prowadzi Wspólnota Dobrego Pasterza w Pabianicach
24:00       EUCHARYSTIA W INTENCJI RODZIN NASZEGO DEKANATU
              
 (celebrans ks. Dziekan Ryszard Stanek, kazanie ks. Janusz Rzepa)


ŚRODA 13 MARCA
8:00       RÓŻANIEC (prowadzi Stowarzyszenie Apostolstwa MB Dobrej Śmierci)
9:00       DROGA KRZYŻOWA
10:30       RÓŻANIEC RODZIN RÓŻAŃCOWYCH Z DEKANATU PABIANICKIEGO
                     (prowadzi parafia MB Nieustającej Pomocy w Woli Zaradzyńskiej)

12:00       MSZA ŚWIĘTA (celebrans ks. Proboszcz Jerzy Rzepkowski)
13:30       MODLITWY PROWADZONE PRZEZ SIOSTRY ZAKONNE Z DEKANATU
15:00       KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W INETENCJI DZIECI
          NIENARODZONYCH I UTRACONYCH

16:00       ZAKOŃCZENIE NAWIEDZENIA I PRZEKAZANIE RELIKWII
 


 

Pabianickie Centrum Medyczne zwraca się z prośbą o wsparcie zbiórki funduszy na zakup elektrycznej, specjalistycznej karetki transportowej. Można to zrobić podczas wypełniania PIT, przekazując na ten szczytny cel 1,5% podatku od swoich dochodów. Numer KRS to: 0000270261. W celu szczegółowym należy wpisać: FUNDACJA FUNANDDRIVE DZIECIOM 14344.
Jest też inny sposób, aby pomóc. Wystarczy wejść na stronę www.siepomaga.pl, wpisać hasło „karetka elektryczna” i przekazać dowolną kwotę.
Karetka zostanie wyposażona w najwyższej klasy sprzęt medyczny do ratowania życia i będzie stacjonowała w Pabianickim Centrum Medycznym.
Serdecznie zachęcamy do włączenia się w zbiórkę.
 
W dniu 15 Marca wyruszy kolejna Pabianicka Ekstremalna Droga Krzyżowa.
To wyjątkowe i wymagające przeżycie duchowe, w formie długiej nocnej wędrówki
w milczeniu i samotności, indywidualna praktyka religijna, której celem jest znalezienie czasu dla siebie i osobiste spotkanie z Bogiem. Hasło tegorocznej edycji to: „Droga tęsknotą pisana”.
Wydarzenie rozpocznie się od Mszy Świętej w kościele pw. św. Mateusza i św. Wawrzyńca w Pabianicach o godzinie 20:00.
W tym roku uczestnikom proponujemy cztery trasy:
  • św. Wincentego a’ Paulo wokół Pabianic o długości ok. 42 km;
  • Sługi Bożej Wandy Malczewskiej do Parzna o długości ok. 42 km,
  • św. Jana Chrzciciela (Pabianice – Buczek – Pabianice) o długości ok. 54 km,
  • św. Maksymiliana Marii Kolbego (Pabianice – Łask – Pabianice) o długości ok. 45 km.
Więcej szczegółów i zapisy na stronie edk.org.plna Facebooku i plakatach.
(Plakaty zostaną dostarczone do zakrystii w najbliższym tygodniu)
 
Bóg zapłać
Rafał Lipczyński
Lider rejonu pabianickiego Ekstremalnej Drogi Krzyżowej 2024

APEL
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
O MODLITWĘ I POST W INTENCJI OJCZYZNY
 

Patrząc na życie społeczne w naszym kraju trudno nie ulec wrażeniu, że jesteśmy widzami, albo też uczestnikami walki jak gdyby „dwóch plemion”. Nie jest jasne, jak do tego doszło. Nie chodzi wszak o dwie różne grupy etniczne, ani nawet o podział postkomunistyczny. Można by odnieść wrażenie, że istotą sporu są przede wszystkim partyjne interesy głównych partii politycznych, które budują emocje społeczne prowadzące do rozbicia poczucia wspólnoty narodowej. Ów spór toczy się – niestety – na pograniczu szacunku dla Konstytucji Rzeczypospolitej. W tej sytuacji, pragnę gorąco zachęcić wszystkich do modlitwy i postu w intencji naszej Ojczyzny.
Nie chcę jednak zabierać głosu w toczącym się sporze politycznym. Chciałbym jedynie zwrócić uwagę na zewnętrzne jego uwarunkowania, które sprawiają, że sprawę przyszłości Ojczyzny wszyscy musimy potraktować dziś niezwykle poważnie. Wyzwania, jakie przychodzą zarówno ze Wschodu, gdzie toczy się wojna, jak i z Zachodu, gdzie obserwujemy poważne zmiany kulturowe oraz dążenie do przekształcenia Unii Europejskiej w jedno państwo, stawiają dziś pytanie o niepodległość Polski. Nie możemy stać się pokoleniem, które przejdzie do historii jako to, które – podobnie jak nasi ojcowie w XVIII w. – doprowadziło do upadku polskiej państwowości. Aby uniknąć tego ryzyka nie możemy na naszych rodaków patrzeć jak na wrogów; nie możemy dopuścić do zwycięstwa ducha podejrzliwości i rozbicia narodowej wspólnoty.
Konstytucja RP z 1997 r. w swojej preambule przypomina nam o obowiązku troski o byt i  przyszłość Ojczyzny. Przypomina także, że „my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z  innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski”, stanowimy wspólnotę. Wspólnota, tak jak jest zakreślona w Konstytucji, jest wspólnotą historii, kultury, a nade wszystko wspólnotą wartości.
Gdy w 1997 r. zawieraliśmy jako społeczeństwo konstytucyjny kompromis aksjologiczny wiele osób w Kościele katolickim w Polsce nie było z niego zadowolonych, gdyż – jak się wydawało – zawierał on zbyt wiele elementów aksjologii starego, komunistycznego systemu. Mam świadomość, że dzisiaj niektórzy Polacy nie są z niego zadowoleni, gdyż uznają, że zawiera zbyt wiele elementów nawiązujących do chrześcijańskiego dziedzictwa narodu. Jeśli chcemy przetrwać jako wspólnota, nie możemy w tym trudnym momencie otwierać zasadniczych sporów odnośnie do wartości konstytucyjnych. Nie jest to zatem czas na ideologiczną walkę. Nie jest to czas na populistyczne działania w rodzaju referendum w sprawie aborcji. Nie jest to czas na podważanie konstytucyjnej wartości małżeństwa jako związku jednej kobiety i jednego mężczyzny. Nie jest to również czas na wprowadzanie do systemu prawnego pojęcia tzw. mowy nienawiści, wykluczającego z debaty publicznej temat wyjątkowości instytucji małżeństwa, prawo dzieci do życia czy zgody na okaleczanie nastolatków.
Nie oznacza to, że o wartościach w ogóle nie powinno się rozmawiać. Bez rozmowy nie sposób ich wszak przekazać następnemu pokoleniu. Nie można jednak o nich dyskutować w duchu tzw. „kultury unieważnienia”, ponieważ jest to rozmowa o fundamencie, na którym wznosi się nasze państwo. Nie należy także – z uwagi na tzw. wydolność sfery publicznej – toczyć wszystkich ważnych sporów równocześnie.
Być może w tym momencie, aby obniżyć temperaturę konfliktu politycznego, konieczne będzie pewne uszczegółowienie niektórych przepisów Konstytucji w zakresie podziału władz i kompetencji poszczególnych organów. Pozwolę sobie jedynie przypomnieć słowa św. Jana Pawła II na temat poszanowania praworządności: „Rządy, które przestrzegają zasad praworządności akceptują w istocie ograniczenie swej władzy i strefy wpływów” (08.10.1988). Ponieważ ludzie mają skłonność do nadużywania władzy, w demokratycznym państwie prawnym konieczny jest podział władz i ich równoważenie się. Chodzi o to, aby jedna partia czy koalicja polityczna nie sprawowała pełni władzy w państwie – jak dzieje się w ustroju totalitarnym – lecz, aby niektóre instytucje władzy znajdowały się w pieczy sił opozycyjnych lub były w ogóle niezależne od jakichkolwiek partii politycznych. Temu celowi służy także konstytucyjnie zróżnicowany okres trwania kadencji poszczególnych organów państwa. Od strony formalnej oznacza to, że rządzący nie stoją ponad prawem, ale podlegają prawu. „Na tym właśnie polega zasada państwa praworządnego, w którym najwyższą władzę ma prawo, a nie samowola ludzi” (CA 44). „Istoty rządu – mówił premier Wincenty Witos, którego jubileusz obchodzimy w tym roku – nie stanowi komenda ani mocne gesty, dowodem siły nie jest gwałt i nadużycie, lecz autorytet oparty na prawie i woli narodu. Oklaski gapiów i zachwyt pochlebców mogą być komuś przyjemne, ale stanowią zarazem groźne ostrzeżenie”.
Nie jest moim zadaniem proponowanie konkretnych działań czy reform politycznych. Nie namawiam także do „okrągłego stołu”, ponieważ nie wszystkim w Polsce dobrze się on kojarzy. Namawiam jednak wszystkich polskich polityków do opamiętania, do spojrzenia na sprawy Ojczyzny z większą powagą, do zapomnienia o własnych pożytkach, aby móc uczciwie służyć naszym braciom i Ojczyźnie. Gra nie toczy się o to, która strona sporu ma rację, ale o bezpieczeństwo państwa.
Apeluję, aby wszyscy, którym drogie są losy Rzeczypospolitej, otworzyli serca i umysły na pojednanie; aby szukali możliwości rozwiązania konfliktów targających życiem politycznym poprzez negocjacje, bez odwoływania się do rozwiązań siłowych; aby przywrócono prawdziwy szacunek dla Konstytucji i opartych na niej przepisów prawa.
Jako naród mamy piękną, ponad tysiącletnią historię, której ważną kartą jest dziedzictwo Solidarności. „Solidarność – to znaczy: jeden i drugi (…). A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. (…) Nie może być walka silniejsza od solidarności” – mówił w Gdańsku św. Jan Paweł II (12.06.1987). Dzięki tak rozumianej solidarności potrafiliśmy zmienić bieg historii Europy. Ale w naszych dziejach mamy także bolesną kartę utraty niepodległości. Tego błędu nie wolno nam powtórzyć. Bądźmy tym razem mądrzy przed szkodą.
Zachęcam wszystkich Polaków do żarliwej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny. Szczera modlitwa łączy ludzi, a nie dzieli. Pomaga uwolnić się od egoizmu. Pozwala uspokoić emocje. Uodparnia przed manią wyższości. Mamy piękną tradycję modlitwy za Ojczyznę. Począwszy od kazań ks. Piotra Skargi, po Msze św. w intencji Ojczyzny sprawowane przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. Mamy piękną tradycję odmawiania różańca w intencji naszej ziemskiej Matki, Ojczyzny. Proszę o dołączenie do każdej osobistej modlitwy intencji o  pojednanie między Polakami i pomyślność naszej wspólnej Ojczyzny.


Modlitwa za Ojczyznę przez przyczynę św. Andrzeja Boboli

Boże, któryś zapomnianą do niedawna Polskę wskrzesił cudem wszechmocy Twojej, racz za przyczyną sługi Twojego św. Andrzeja Boboli dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i  odwrócić grożące jej niebezpieczeństwa. Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej czci i chwały. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, karnością i męstwem jej obrońców, zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków jej obywateli. Daj jej kapłanów pełnych ducha Bożego i żarliwych o dusz zbawienie. Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką stanową zazdrość i zawiść, wszelką osobistą czy zbiorową pychę, samolubstwo i chciwość tuczącą się kosztem dobra publicznego. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież, zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od zepsucia. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia. Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech krzepi nasze serca! Amen.


+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 19 lutego 2024 roku 
 

 


 


................................................................................

 Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej świątyni.

...............................................................................................................
 

.

.