PL

Witamy na stronie parafii Św. Floriana Męczennika

w Pabianicach


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


V Niedziela Wielkanocna
2 maja 2021

.............................................................................................................

1. Św. Florian jest patronem naszej Parafii od przeszło pięćdziesięciu laty, ale zawsze był tu czczony, uzyskujemy odpusty, darowane nam kary za popełnione grzechy, otrzymujemy je przez nieprzywiązanie się do grzechu, modlitwy w intencjach Ojca świętego, ofiarowanie ich za dusze w czyśćcu cierpiące. W dzień odpustu we wtorek Msze św. będą o godz. 6.30 9 11 i 18 z młodzieżą idącą do sakramentu bierzmowania. Spowiedź przed bierzmowaniem o godz. 17.30 w środę.

2. W przyszłym tygodniu / w niedzielę 9 maja / dzieci w dwóch grupach przyjmą pierwszą Komunię św. o godz. 11 i o godz. 13; / trzeba wcześniej przyjść z dziećmi / Spowiedź rodziców chrzestnych i rodziny z dziećmi będzie w piątek o godz. 17./ jeśli kto by nie mógł proszę przyjść o godz,.7.

3. Jutro 3 Maja Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski Msze św. w porządku świątecznym./ na sumie odnowienie aktu oddania się NMP /

4. W sobotę Uroczystość św, Stanisława biskupa i męczennika Msze św. o godz. 6.30 11 i 18

5. Dzisiaj po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu, o godz. 15 godzina miłosierdzia.

6. W czwartek święto apostołów Filipa i Jakuba, pierwszy czwartek miesiąca

7. W piątek pierwszy miesiąca – okazja do systematycznej spowiedzi o godz. 17.30, do chorych udam się od godz. 8

8. Jest prasa katolicka, zachęcam do pobrania gazet

9. Sobotni różaniec w intencji zachowania świata od nieszczęść

10 Trwają nabożeństwa majowe ze śpiewem litanii loretańskiej po Mszy św wieczorowej z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.

11. Na nadchodzący tydzień początku miesiąca maryjnego, życzę parafianom i miłym gościom na te dni głębokich przeżyć, jakie doświadczymy w naszej parafii z racji odpustu ku czci św. Floriana , pierwszej Komunii świętej jak i Uroczystości Matki Bożej Królowej Polski i św. Stanisława Filipa Jakuba, aby wniosły w nasze życie odczucie opieki Bożej.

 

.............................................................................................................

Na odpust świętego Floriana w Pabianicach składa się pojęcie kary i winy, jakie są następstwem grzechu. Na karą Bożą zasługuje grzesznik za zło, jakie popełnia i rzeczywiście, jeśli za życia za nie odpokutuje czeka go kara czyśćca po śmierci, albo kara piekła, gdy obrzuca miłosierdzie Boże i za nic sobie bierze potępienie wieczne. Kara czyśćca może być darowana przez odpusty, jakie są przypisane do świętych, o ile przed tym, człowiek pragnący otrzymać odpusty i ofiarować je duszom w czyśćcu cierpiącym wyznał swoją winę grzechu w sakramencie pokuty. Są pewne warunki, które trzeba spełnić, aby dostąpić odpustu, czystość serca wynikająca z łaski uświęcającej, modlitwy, jakie są w intencji Ojca świętego i uczestniczenie w uroczystości odpustowej.

Święty Florian męczennik IV wieku, podczas prześladowań chrześcijan za Cesarza Dioklecjana.

Cesarz Dioklecjan przypisywał sobie boskie znaczenie, wszystkich tych, którzy nie uznawali jego przywileju uznawał za swoich wrogów, uważał, że odbierają mu znaczenie u poddanych.

Chrześcijanie pragnęli być lojalnie poddanymi Cesarza, modlili się o pomyślność Cesarstwa, z zachowaniem szacunku dla władcy. Nie byli w stanie uznawać zwierzchności boskiej cezara skro byli wyznawcami Chrystusa, którego uznawali Bogiem Osobowym. Duchowa cześć, jaką oddawali Chrystusowi, budziła zazdrość władcy ziemskiego.

Chrześcijanie zabiegali, by oddać to, co należy do Cezara Cezarowi, a to, co należy do Boga Bogu.

Dla Cezara kult Chrystusa był nie do przyjęcia, rozpoczęły się prześladowania chrześcijan.

Nie było do zaakceptowania udawać, że się uznaje bóstwo Cezara rzucając kilka okruszyn kadzidła, chrześcijanie byli przeświadczeni o Chrystusie jako Bogu, dla nich Cezar był tylko człowiekiem, chociaż i władcą wielkiego imperium.

Wyznając wiarę w Chrystusa narażeni byli na utratę majątku, państwowych stanowisk, a także na cierpienia tortur dla wymuszenia od nich porzucenia wiary.

Chrześcijanie pragnęli Chrystusa wyznawać i dla Niego cierpieć, cierpieniem zaś świadczyć o prawdziwości wiary chrześcijańskiej.

Tak było do 313 roku, kiedy po zwycięstwie nad pogańskim Maksencjuszem Cezar Konstantyn urównouprawnił chrześcijan z innymi wyznaniami. A krzyż stał się symbolem chrześcijańskiego zwycięstwa nad mocami zła.

Święty Florian z Lorch, był żołnierzem rzymskich legionów, Razem ze swymi poddanymi poniósł śmierć męczeńską, bo nad swoje życie cenił wyznanie wiary i obronę jej przed poganami. Został utopiony w rzece Enisie w Austrii.

Pewien biograf świętego Floriana, wpisując go w kontekst niekończących się prześladowań chrześcijan zaznacza, że niewielu dziś poszłoby za przykładem św. Floriana męczennika, nic nam wprawdzie nie grozi za wyznawanie wiary, jednakże jest niewielu takich, co otwarcie stają w obranie wiary, ponieważ niewielu jest do niej przekonanych tak, żeby za nią oddać swoje życie.

Biografowie św. Floriana piszą, że urodził się w 250 r. w Austrii w Noricum. Był dowódcą II legionu Italskiego. Służył w wojsku 25 lat. Za męstwo, prawość, wierne spełnianie powinności żołnierskich został dowódcą w randze oficera. Po skończonej służbie wojskowej pełnił obowiązki urzędnika, szefa kancelarii namiestnika w Lauriacum. Do jego zadań w tym czasie należało organizowanie oddziałów zajmujących się walką pożarami i ratowaniem ludności cywilnej przed żywiołem ognia.

Gdy wybuchło prześladowanie wierzących legionistów Florian wyznał - ja też jestem chrześcijaninem. Modlił się – Panie Boże Tobie zaufałem, Ciebie wyznaję, za ciebie walczyć będę i Tobie składam ofiarę z życia mojego. Osłoń mnie prawicą Swoją albowiem Imię twoje błogosławionym jest tak w niebie jak i na ziemi. Dodaj mi siły, abym zniósł męki cierpliwie, utwierdź mnie Łaską Swoją, abym był godzin być policzonym do grona świętych i wybranych Twoich.

Jako żołnierz jestem gotów słuchać rozkazów Cezara tego, co do żołnierskiego rzemiosła należy, lecz nie w tym, co należy wierze w Chrystusa.

Po jego męczeńskiej śmierci, w miejscu pochowania męczennika powstało sanktuarium kultu świętego. Relikwie świętego dotarły do Rzymu.

Książę Kazimierz II Sprawiedliwy, syn Bolesława Krzywoustego prosił papieża Lucjusza o relikwie świętego do Polski. W 1184 r. legat papieski Idzi przywiózł je do Krakowa, święty stał się opiekunem miasta. Do dziś cieszy się św. Florian kultem w całej Polsce.

W naszym mieście, w naszej Parafii są relikwie świętego Floriana.

Przypisuje się świętemu patronat straży pożarnej. Walczący z żywiołem ognia zwracają się do św. Floriana o wstawiennictwo. W suplikacjach wzywamy Boga, by wybawił nas do powietrza, głodu, ognia i wojny i od nagłej i niespodziewanej śmierci.

W obrazie umieszczonym w ołtarzu naszego kościoła jest przedstawiona postać świętego Floriana, jest w stroju dowódcy, ma w ręku proporzec zwycięzcy, tuż pod jego postacią jest płonący dom a święty walczy z pożarem, na dole obrazu jest kamień młyński uwieszony mu u szyi przed męczeńską śmiercią.

......................................................................................................

DZIESIĘCIOLECIE MAŁŻEŃSTWA OBCHODZĄ ZAWARTE W 2011 R.

 

 1. Jarosław Kalita z Malwiną Bączał

 2. Piotr Rybak z Anną Maruszyńską

 3. Mariusz Krzysztofiak z Dorotą Matusiak

 4. Rafał Klimek z Sylwią Jędrys

 5. Tomasz Guzenda z Aleksandrą Piątkowską

 6. Michał Żunew z Agnieszką Kubańczyk

 7. Mariusz Dynar z Emilią Grala

 8. Andrzej Kowalinski z Moniką Szalewską

 9. Adam Maciaszek z Julią Kruszynką

 10. Michal Bujnowicz z Sylwią Agatka

 11. Tomasz Brocki z Anną Daszynską

 

Dziesięć lat to czas, kiedy małżonkowie się cieszą sobą, mają za sobą już pewne doświadczenie bycia razem i odczuwacie jak wielkim darem jest wasze małżeństwo, Wasza rodzina wasze dzieci wy sami dla siebie.

Jestem przy waszym małżeńskim szczęściu modlitwą przed Matką Bożą Niepokalaną

 

Ks. mgr Piotr Szubski

Wasz proboszcz

.............................................................................................................
 

SREBRNE JUBILEUSZE MAŁŻEŃSTWA W PARAFII ŚW FLORIANA

W 1996 r.

1. Sławomir Wziątek z Beatą Janecką

2. Maciej Herbrych z Katarzyną Przybyła

3.Józef Brych z Anielą Jędrzejek

4. Henryk Wojtczak z Jadwigą Ryciuk

5. Tomasz Grala z Anną Strzelec

6. Tomasz Klin z Anną Wagner

7. Zbigniew Świątek z Teresą Jachimek

8. Mariusz Tertlinski z Katarzyną Kobylarczyk

9. Jarosław Ziemba z Joanną Dobiech

10. Rafał Pasternak z Joanną Włodarską

11. Grzegorz Post z Agatą Kępińską

12. Franciszek Konkal z Iloną Dydyna

13. Tadeusz Klejna z Magdaleną Otomańską

14. Robert Figiński z Moniką Wróbel

15. Krzysztof Marszałek z Joanną Fred

16. Jarosław Bonat z Wiolettą Kortanowicz

17. Stanisław Witkowski z Wiolettą Kopacz

18. Stanisław Zawadzki z Janiną Cygan

19. Adam Wargowiak z Agnieszką Hanger

20. Jerzy Jałoszek z Genowefą Rogala

21. Stanisław Zalega Teresą Pomykała

22. Sebastian Tuz z Katarzyną Wodnik

23. Michał Rymowski z Magdaleną Marawiak

24. Bogusław Wyrębiski z Teresą Wilczek

25. Radosław Morawski z Sylwią Dobiech

26. Jacek Byjoch z Katarzyną Saladajczyk

27. Janusz Malag z Dorotą Krysiak

28. Sławomir Lenda z Małgorzatą Kołodziejczyk

29. Waldemar Cygan z Renatą Lenda

30 Dariusz Dzięcioł z Moniką Oolczak

31. Zbigniew więcej z Dorotą Habenda

32. Waldemar Wosio z Anną Wiśniewską

33. Jarosław Wojsa z Anetą Malinowską

34. Mariusz Popa z Dorotą Gawronską

35.Mirosław Stuczek z Anetą Stusio

36. Adam Marciniak z Sylwią Muszynską

37. Krzysztof Przybysz z Barbarą Nowicką

38. Piotr Ramisz z Ewą Nowicką

Drodzy srebrni jubilaci to już dwadzieścia pięć lat jak ten czas leci to nie do wiary wprost i dzieci i wy sami macie powody do wdzięczności pragnę w modlitwie wyrazić wdzięczność za was bądźcie dumni okazujcie sobie życzliwą miłość łączę się z wami

ks. mgr Piotr Szubski

wasz proboszcz

.............................................................................................................
 

Złote Jubileusze małżeństw zawartych w parafii św. Floriana w 1971 roku:

1. Bronisław Gosłowski z Heleną Włodarczyk

2. Mieczysław Kłys z Krystyną Grrzelczak

3. Zenobiusz Redzynia z Anną Gotszling

4. Zdzisław Kiełbik z Grażyną Gil

5. Eugeniusz Błaszczyk z Małgorzatą Pawlikowską

6. Tadeusz Wójcicki z Jadwigą Bartczak

7. Henryk Kurowaski z Zdzisławą Balcerzak

8. Piotr Gródecki z Danutą Kurzyńską

9. Leon Wąsowski z Jadwigą Konecką

10. Jerzy Adamek z Czesławą Kurczuk

11. Eugeniusz Pluta z Krystyną Walas

12. Wiesław Rzeźniczak z Hanną Gwardys

13. Henryk Zusina z Elżbietą Grala

14. Stanisław Musiał z Bogumiła Sosinską

15. Bogumił Rądecki z Eugenią Kiejnich

16. Jerzy Mańkowski z Krystyną Kmieć

17. Andrzej Mikołajczyk z Grażyną Orzech

18. Henryk Sulagacki z Grażyną Kunikowską

19. Piotr Małuszyński z Anną Stec

20. Ireneusz Kusio z Zenoną Czerniak

21. Stanisław stojek z Elżbietą Dominikowską

22. Mieczysław Surawski z Krystyną Babińska

23. Jan Okrojek z Henryką Filant

24. Włodzimierz Adamiak z Grażyną Szymczyk

25. Ryszard Sysio z Anną Baran

26. Adam Rudziński z Teresą Klimek

27. Jerzy Mosiewicz z Jadwigą Druch

28. Mieczysław Malinowski z Elżbietą Jan

29. Czesław szuflada z Urszulą Kamer

30. Józef Siutowicz z Ewą Gajda

31. Jerzy Wolski z Barbarą Baniek

32. Zbigniew Piotrkowski z Janiną Jarzyńską

33. Stanisław Turek z Elżbietą Kowalczyk

34. Marek Stężycki z Zofią Szram

35. Bronisław Skirzewski z Eugenią Roniowską

36. Paweł Bajer z Anną Szatan

37. Ireneusz Kucharski z Krystyną Banek

38. Sauter z Grażyną Roszak

39. Władysław Izykowski z Marią Zarębską

40. Jan Wolski z Anielą Markiewicz

Życzę wam wszystkim drodzy jubilaci – to już pięćdziesiąt lat jak zawarliście swój związek małżeński w naszym kościele św. Floriana w Pabianicach łączę się z wami w waszych radościach, wypraszam wam łaski, jestem aby was wspierać modlitwą zanoszoną za was przed ołtarzem Pańskim we Mszy świętej, zawdzięczamy wam wolę trwania i wzajemnego miłowania

 

ks. mgr Piotr Szubski

wasz proboszcz

 

.............................................................................................................

 Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej świątyni.

...............................................................................................................
 

Nr rachunku bankowego parafii:
92 1020 3437 0000 1402 0214 1125

...............................................................................................................